sağlık a.ş. logo

Copyright ©2016 Sağlık A.Ş

Evde Sağlık Hizmetleri

Projenin amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan hasta veya bakıma muhtaç bireylerin ve yakınlarının yaşadıkları ortamda bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Evde sağlık hizmeti hastanede kalmayı  gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavi ve bakım ihtiyacı olan hastalarla,  herhangi bir tedavi gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak ve günlük aktivitelerini tek başına yapamayacak durumda olan kişileri kapsamaktadır.
Proje ile;

- Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hasta, özürlü ve yaşlılara ulaşılması,
- Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi, 
- Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların hijyen koşullarına uygun hale getirilmesi,
- Hasta ve yakınlarının eğitilmesi sonucunda bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi,
-Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hastanede yatış sürelerinin azaltılması ve  bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülerek  ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Projeyle ile ilgili detaylı bilgi için ALO 153'ü arayabilirsiniz

FOTOĞRAFLAR

Bilgi ve Sosyal Sorumluluk
 

Haberdar et