sağlık a.ş. logo

Copyright ©2016 Sağlık A.Ş

Güneş Menekşe ve Caddebostan-1,Caddebostan-2 ve Caddebostan-3 Plajlarındaki Büfe, Kafeterya ve Sosyal Alanların Kiralanması İşi

 

 

İHALE İLANI

SAĞLIK İSTANBUL SAĞLIK YATIRIMLARI VE      İŞLETMECİLİĞİ SOSYAL HİZMETLER

SAN. VE TİC. A.Ş.’DEN

 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

 

Şirketimiz tasarrufunda bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

 

 

1) Taşınmaz İhale Kayıt No: 2018/01

 

 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

 

 

a) İli: İstanbul

b) İlçesi: Bakırköy (Menekşe Plajı, Güneş Plajı)

Kadıköy (Caddebostan1,Caddebostan2,Caddebostan3 Plajları)

 

 

c) Cinsi: Plaj

 

 

 

 

 

3) Muhammen Bedeli:

4) İşin Niteliği :

1.162.027,04 TL + KDV  (Aylık Kira Bedeli: 145.253,39 TL+ KDV)

Güneş,Menekşe,Caddebostan-1,Caddebostan-2,Caddebostan-3 Plajlarındaki Büfe,Kafeterya ve Sosyal Alanların Kiralanması İşi

 

 

5) Süresi:

2018 yılı için 15.05.2018 tarihinde başlayacak olup 15.09.2018 tarihinde sona erecektir.2019 yılı için 15.05.2019 tarihinde başlayacak olup 15.09.2019 tarihinde sona erecektir.İşletme yapılacak aylar 2018 ve 2019 yıllarında 15 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar olan toplamda 8 aylık zaman dilimidir.(Kira bedeli aylık peşin olarak tahsil edilecektir.

 

 

6) Geçici Teminatı:

34.860,81 TL

 

 

7) İhale Tarihi ve Saati:

06.03.2018 Salı saat 10:00

 

 

8) İhalenin Yapılacağı Yer:

Sağlık A.Ş. Genel Müdürlük Pirimehmetpaşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İstanbul

 

 

9) İhale Usulü:

2886 sayılı Devlet İhale Ka nunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

 

 

10) İhale şartnamesi:

Sağlık A.Ş. Genel Müdürlük Pirimehmetpaşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İstanbul

 

 

 

Tel: 0212 369 43 43

Fax: 0212 369 43 88

 

 

11) Şartname Bedeli:

100-TL

 

 

 

12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

  1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi (Gerçek kişiler)

  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

  3. Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi

  4. İhale şartnamesi gereğince Sağlık A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi.

  5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

  6. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi ve Sosyal Sorumluluk
 

Haberdar et